Πίνακας Παθήσεων Απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας και Τέλη Ταξινόμησης ΦΕΚ 5083/4-11-2021

ΦΕΚ 5083 εκδόθηκε η ΚΥΑ 25-2021 για την απαλλαγή από τα Τέλη κυκλοφορίας και Τέλη ταξινόμησης βάσει της ΚΥΑ 25-2021 στο ΦΕΚ 5083 της 4 Νοεμβρίου 2021 , πλέον η μεταμοσχευμένοι καρδιάς,πνεύμονα, Ύπατος καθώς και οι  ασθενείς  σε τελικού βαθμού καρδιακής, πνευμονικής, Ηπατικής  ανεπάρκειας  είναι επίσημα στον πίνακα αντιστοίχησης των παθήσεων για την απαλλαγή μας από τα Τέλη κυκλοφορίας και Τέλη ταξινόμησης . Έτσι λοιπόν ο νόμος 4578/4-12-20 άρθρο 72 μαζί με την ΚΥΑ στο ΦΕΚ 5083 της 4 Νοεμβρίου 2021 δίνει λύση σε ένα πολυετή αγώνα των Μελών του  Συλλόγου μας.

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Αντιστοίχιση με παθήσεις

του άρθρου 16 του νόμου 1798/1988

Αντιστοίχιση παθήσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 του νόμου 1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) 

Αριθμ. Α.1235 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5083/04.11.2021
Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα αντιστοιχίζονται οι παθήσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) του άρθρου 7 του ν. 3863/2010.

Άρθρο 2
Διαδικασία Πιστοποίησης από ΚΕ.Π.Α.

1. Η διαπίστωση της υπαγωγής στις παθήσεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 πραγματοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του e-Ε.Φ.Κ.Α., με βάση την αντιστοίχιση που παρατίθεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η υπαγωγή πιστοποιείται με εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας.

2. Πρόσωπα που διαθέτουν εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας δεν επαναξιολογούνται. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας είτε (α) δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση για ένταξη ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α., είτε (β) ζητείται η υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύθηκαν μετά την αξιολόγησή από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) προβαίνει σε αξιολόγηση του ιατρικού φακέλου λαμβάνοντας υπόψη τις παθήσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα.

3. Πρόσωπα που δεν διαθέτουν εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, υποβάλλουν αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας και Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας, ο οποίος αξιολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα.

Άρθρο 3
Έλεγχος Εγκυρότητας

1. Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ελέγχουν την εγκυρότητα των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. με ανάκτηση αυτών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2. Μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας ψηφιακής ανάκτησης των ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕ.Π.Α. από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ο έλεγχος εγκυρότητας των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας θα πραγματοποιείται με βάση την ηλεκτρονική υποβολή τους στα αντίστοιχα υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

3. Ο αιτών των απαλλαγών της παρούσας δύναται να κοινοποιεί ηλεκτρονικά τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. στην Α.Α.Δ.Ε., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), χωρίς να απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή της στα υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

Διαβάστε το ΦΕΚ : Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Αντιστοίχιση με παθήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *