Τηλ: 210 9510300  Fax: 210 9510301
e-mail: info@synehizo.org