Φορολογικές Απαλλαγές

1. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα

Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου δαπάνης ποσού 2.400 ευρώ. Για να χορηγηθεί η έκπτωση αυτή θα πρέπει να συνυποβάλλουμε μαζί με τη δήλωση Ε1 αντίγραφο γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στο οποίο να αναγράφετε το ποσοστό αναπηρίας.

Προϋποθέσεις:

Το ποσοστό αναπηρίας να προσδιορίζεται σε άνω του 67%.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 8 παράγραφος 2 Ν. 2238/1994 ΦΕΚ 151Ά όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφο 1 του Ν. 3522/06 ΦΕΚ 276Ά.

 

2. Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών άρθρο 29 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών Δωρεών και Γονικών Παροχών ο οποίος έχει κυρωθεί με το Ν. 2961/2001.

Προϋποθέσεις:

Οι κληρονόμοι, δωρεοδόχοι ή τα τέκνα να έχουν κατά το χρόνο θεμελίωσης της φορολογικής υποχρέωσης αναπηρία άνω του 67%.

Δικαιολογητικά:

Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή των ασφαλιστικών φορέων που να προσδιορίζουν το ποσοστό αναπηρίας σε άνω του 67%.

Θεσμικό πλαίσιο: ΦΕΚ 266’Α, Ν. 3842/2010 – ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010.

 

3. Απαλλαγή φόρου πρώτης κατοικίας

Απαλλαγή από το φόρο της πρώτης κατοικίας που αποκτάται από γονική παροχή.

Ν. 1828/1989 άρθρο 23 παράγραφος 6 όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 2579/1998 άρθρο 14 παράγραφος 11, Ν. 3842/2010 – ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010 ΠΟΛ.1101/24.6.2010.

 

4. Μείωση δημοτικών φόρων και τελών

Μείωση Δημοτικών φόρων και τελών μέχρι και 50% για άπορους δημότες, άτομα με αναπηρία και πολυτέκνων.

Δικαιολογητικά:

α)πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

β)λογαριασμός ΔΕΗ

γ)βεβαίωση σε ποια κατηγορία ανήκει ο δικαιούχος ή βιβλιάριο απορίας για τους άπορους

Θεσμικό πλαίσιο: α) Π.Δ. 410/95 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας β) Ν. 3463/8-6-2006 άρθρο 202 παράγραφο 3.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *