Οδηγίες σχετικά με την αποζημίωση δαπανών για Μετακινήσεις Ασθενών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ε.Κ.Π.Υ (ΦΕΚ Β’ 4898/2018)

 

6 Ιουνίου 2019 Απόφαση ΕΟΠΥΥ για Αποζημίωση Ασθενών – Έξοδα Μετακίνησης

Άρθρο 56
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
1. Δικαιούχοι ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους,
αποζημιώνονται για την μετακίνηση με το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής δημοσίων συγκοινωνιών (Λεωφορείο, Πλοίο, Τρένο). Την αποζημίωση δικαιούται ο ασθενής και ένας συνοδός του.
Ο Οργανισμός αποζημιώνει τη δαπάνη μετακίνησης συνοδού, υποχρεωτικά όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών και για ενήλικες, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από τον θεράποντα ιατρό και συνυ-
πογράφεται από Διευθυντή Νοσοκομείου ή ΚΥ. Σε περίπτωση που η μετακίνηση έγινε με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή ταξί, η αποζημίωση καταβάλλεται με βάση την χιλιομετρική απόσταση που διανύθηκε, όπως αυτή προκύπτει από το ειδικό σύστημα προσδιορισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων και με αντίτιμο βενζίνης, 0,15 λεπτά/ χλμ. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ., ο Οργανισμός με απόφαση Δ.Σ.δύναται να αποζημιώσει την αξία αεροπορικού εισιτηρίου για τον ασθενή και το συνοδό του.
Για την αποζημίωση της δαπάνης απαιτούνται: α) Αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή Νοσοκομείου ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού, του τόπου κατοικίας του ασθενή ή ειδικευμένου ιατρού, θεράποντος του ασθενή, για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης ή διενέργειας εξέτασης ή των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του ασθενή, β) Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή, γ) Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων ή αποδείξεων βενζίνης, καθώς και απόδειξη διοδίων, κατά την ημέρα μετάβασης και επιστροφής. Σε περίπτωση που η μετακίνηση έγινε σε πόλη όμορου νομού όπου δεν υπάρχουν διόδια, τότε θα προσκομίζεται η απόδειξη βενζίνης. Για την αναγκαιότητα της μετακίνησης με αεροπλάνο γνωμοδοτεί το Α.Υ.Σ. και οι δαπάνες καταβάλλονται έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ. Από την διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι καρκινοπαθείς που μετακινούνται για την διενέργεια χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας,εφόσον στο Νοσοκομείο του τόπου κατοικίας τους δεν
διενεργούνται αυτές οι θεραπείες.
2. Για την μετακίνηση των νεφροπαθών, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως:
• Σε Αθήνα, Πειραιά:230 ευρώ/μήνα,
• Στην Θεσσαλονίκη: 220 ευρώ/μήνα,
• Σε Ηράκλειο, Πάτρα:140 ευρώ/μήνα,
• Λοιπά αστικά κέντρα:-115 ευρώ/μήνα,
• Εκτός Αστικών Κέντρων:
– για απόσταση ως 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης: 400 ευρώ/μήνα,
– για απόσταση 50-80 χλμ: 550 ευρώ/μήνα,
– για απόσταση πάνω από 80 χλμ: 800 ευρώ/μήνα.
Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε 13 ή και περισσότερες συνεδρίες αιμοκάθαρσης/μήνα. Σε περιπτώσεις που λόγω ημερολογιακής κατανομής διενεργούνται 12 αιμο- καθάρσεις, τον μήνα, οι νεφροπαθείς θα αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου με τα προβλεπόμενα πάγια ποσά. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διενεργηθούν λιγότερες από 12, τότε τα ποσά θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα.
Αν ασθενής επιθυμεί να μετακινηθεί σε υγειονομική μονάδα πέρα από την πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας του, τότε προκειμένου να αποζημιωθεί για την μετακίνηση, απαιτείται γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ. και έγκριση
του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.
3. Για την μετακίνηση των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, για μετάγγιση αίματος, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως:
• Σε Αθήνα, Πειραιά:38 ευρώ/μήνα,
• Στην θεσσαλονίκη:36 ευρώ/μήνα,
• Σε Ηράκλειο, Πάτρα:22 ευρώ/μήνα,
• Στα λοιπά αστικά κέντρα:20 ευρώ/μήνα,
• Εκτός Αστικών Κέντρων και εντός ορίων νομού, του τόπου κατοικίας του ασθενή: 100 ευρώ/μήνα,
Τεύχος Β’ 4898/01.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 58903
• Εκτός Αστικών Κέντρων και εκτός ορίων νομού, από τον τόπο κατοικίας του ασθενή, 150 ευρώ/μήνα.
Για την αποζημίωση μετακινήσεων των ως άνω ασθενών, περιπτώσεων 2 και 3, απαιτείται η προσκόμιση γνωμάτευσης ιατρού διευθυντή ή Επιστημονικού Υπεύθυνου, της υγειονομικής δομής που θα βεβαιώνει την
πάθηση και την διενέργεια των θεραπευτικών πράξεων, αιμοκάθαρσης και μετάγγισης, αντίστοιχα.
Εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά, για τα οποία χρειάστηκε μεταφορά μέσω ΕΚΑΒ με όχι συνήθη μεταφορικά μέσα, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει ετησίως προς το ΕΚΑΒ έξοδαδιακομιδής με πλωτά ή εναέρια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) όπως ισχύει.
Σε περίπτωση δικαιούχου με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω, χορηγείται επίσης αποζημίωση μετάβασης και συνοδού.

Δείτε τις Οδηγίες Σχετικά με την Απόδοση Δαπάνης σε PDF

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *