Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού, καθώς και τη βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος της Μεταμόσχευσης. Σήμερα η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη θεραπευτική λύση για την τελικού σταδίου ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος και πνεύμονα και την πιο αποτελεσματική λύση για την τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια.

Η Δωρεά Οργάνων και Ιστών αφορά την προσφορά των οργάνων προς μεταμόσχευση από έναν συνάνθρωπό μας (δότης) που δεν είναι πια στη ζωή. Από έναν δότη, μπορούν να σωθούν έως και 8 ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης οργάνων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής ή ακόμη και να σωθούν έως και 100 ασθενείς μέσω της Δωρεάς Ιστών.

Η ιδιαιτερότητα των μεταμοσχεύσεων οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη και η διάδοσή τους, δεν εξαρτάται μόνο από την επιστημονική & τεχνολογική πρόοδο, αλλά κυρίως από την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων & όλου του κοινωνικού συνόλου. Το σπουδαιότερο παράγοντα στην εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων αποτελεί η ύπαρξη ή όχι κατάλληλων και επαρκών μοσχευμάτων. Η έλλειψη μοσχευμάτων και ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης, δυστυχώς διευρύνεται συνεχώς και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο

Πέρα από τις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις οι οποίες αφορούν τις μεταμοσχεύσεις και την πρόοδο που σημειώνεται στον οργανωτικό τομέα, η αναγκαία και βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας μεταμόσχευσης, η οποία αποτελεί ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ για χιλιάδες ασθενείς συνανθρώπους μας, παραμένει μόνο μία: Η υιοθέτηση και η διάδοση της ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ. μια πράξη η οποία βασίζεται στην ανιδιοτέλεια, τον ανθρωπισμό και την αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

  1. Τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος;

Εγκεφαλικός θάνατος είναι η κατάσταση της μη αναστρέψιμης βλάβης του εγκεφάλου, με απώλεια όλων των λειτουργιών του εγκεφαλικού στελέχους. Είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι αν υπάρχει ανεπανόρθωτη βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους, θεωρείται όλος ο εγκέφαλος νεκρός και, ως εκ τούτου ο άνθρωπος είναι νεκρός. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ανώτερες ψυχικές και γνωσιακές λειτουργίες (μνήμη, σκέψη, αντίληψη, κ.α.), καθώς και τα κέντρα ελέγχου ζωτικών λειτουργιών (η αυτόματη αναπνοή, η αρτηριακή πίεση κ.α.). εξαρτώνται και ρυθμίζονται από το «στέλεχος». Για το λόγο αυτό, ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους ακολουθείται αναπόφευκτα και ανεπιστρεπτί από το θάνατο ολόκληρου του εγκεφάλου, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο εγκεφαλικός θάνατος ακολουθείται από τον «σωματικό» θάνατο, δηλαδή το θάνατο όλων των οργάνων του σώματος με ένα μεσοδιάστημα 48-72 ωρών. Στο μεσοδιάστημα αυτό, επέρχεται προοδευτικά η απορρύθμιση όλων των λειτουργιών του οργανισμού.
Αν ο εκλιπών υποστεί εγκεφαλικό θάνατο, ενώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε Μ.Ε.Θ., τότε μόνο είναι δυνατή η διατήρηση της βιολογικής ζωής των οργάνων με τεχνητά μέσα, ώστε αυτά να μπορούν να ληφθούν προς μεταμόσχευση και να δώσουν ζωή σε άλλους ανθρώπους.

  1. Πώς πιστοποιείται ο εγκεφαλικός θάνατος;

Η πιστοποίηση του εγκεφαλικού θανάτου γίνεται από 3 ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων (αναισθησιολόγο, νευρολόγο ή νευροχειρουργό και τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς) με πολλές ειδικές και αλάνθαστες κλινικές και εργαστηριακές δοκιμασίες και επαναλαμβάνεται μάλιστα 2 φορές μετά από τουλάχιστον ένα 6ωρο από την πρώτη διάγνωση. Στην ομάδα των ιατρών που διαγιγνώσκουν τον θάνατο δεν συμμετέχει ιατρός μεταμοσχευτικής ομάδας, ούτε του Ε.Ο.Μ., διότι η διαδικασία της διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου είναι ανεξάρτητη από το ενδεχόμενο της Δωρεάς Οργάνων και αποτελεί καθήκον των ιατρών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.).

  1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εγκεφαλικού θανάτου και φυτικής κατάστασης;

Στη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη ή στη φυτική κατάσταση, δεν λειτουργεί ο φλοιός του εγκεφάλου, ενώ η λειτουργία του εγκεφαλικού στελέχους διατηρείται ικανοποιητική. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής διατηρεί μεν αυτόματη αναπνοή και καρδιαγγειακή λειτουργία, στερείται όμως συνείδησης. Στον εγκεφαλικό θάνατο παύει να λειτουργεί το εγκεφαλικό στέλεχος.

Η διάκριση μεταξύ των δύο καταστάσεων είναι ιατρικώς ευδιάκριτη και σε καμία περίπτωση άνθρωποι σε φυτική κατάσταση δεν θεωρούνται νεκροί, άρα ούτε και δυνητικοί δότες οργάνων.

Συντονιστική Διαδικασία

Ο Ε.Ο.Μ. οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη διακίνηση των μοσχευμάτων και μεριμνά για τον έλεγχο και τη διασφάλιση ολόκληρης της μεταμοσχευτικής διαδικασίας από το δότη στους λήπτες.

Ο Συντονισμός της μεταμοσχευτικής διαδικασίας διακρίνεται σε «Κεντρικό» (Ε.Ο.Μ.), «Τοπικό» (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας /Μ.Ε.Θ.) και «Κλινικό» (Μονάδες Μεταμόσχευσης).

Η διαδικασία της δωρεάς οργάνων ξεκινάει από τη στιγμή που θα διαγνωσθεί ο εγκεφαλικός θάνατος του ασθενούς. Ο θεράπων ιατρός ενημερώνει τον Ε.Ο.Μ. για τον εγκεφαλικό θάνατο και σε συνεργασία με τον Τοπικό Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου, ενημερώνει τους συγγενείς του εκλιπόντος για τη δυνατότητα δωρεάς οργάνων και ιστών με σκοπό τη μεταμόσχευση.
Ο Κεντρικός Συντονιστής ελέγχει εάν ο ασθενής είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών και ενημερώνει τον Τοπικό Συντονιστή

  • Εάν ο ασθενής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δωρητών ενεργοποιείται η διαδικασία της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.
  • Εάν ο ασθενής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρνητών δεν ενεργοποιείται η διαδικασία της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.
  • Εάν ο ασθενής δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα από τα δυο Μητρώα, τότε ζητείται η ενυπόγραφη συναίνεση των συγγενών.

Ο Τοπικός Συντονιστής συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα, ελέγχει τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων και αποστέλλει όλα τα παραπάνω στον Ε.Ο.Μ. Ο Κεντρικός Συντονιστής αποστέλλει όλες τις πληροφορίες στις Μονάδες Μεταμόσχευσης και ξεκινάει η αναζήτηση των υποψήφιων ληπτών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Καθορίζεται η ώρα του χειρουργείου για την λήψη των μοσχευμάτων και ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Νοσοκομείο Δότη, χειρουργικές ομάδες). Μετά την ολοκλήρωση της λήψης των μοσχευμάτων ακολουθεί η μεταμόσχευση τους στους κατάλληλους λήπτες. Οι Κλινικοί Συντονιστές των Μονάδων Μεταμόσχευσης αποστέλλουν στον Ε.Ο.Μ. τα απαιτούμενα έντυπα αναφοράς.

Πώς αφαιρούνται τα όργανα και οι ιστοί;
Η αφαίρεση οργάνων και ιστών είναι μια «κανονική» χειρουργική επέμβαση. Δε διαφέρει σε τίποτα από οποιαδήποτε άλλη χειρουργική διαδικασία. Το σώμα του δωρητή αντιμετωπίζεται πάντα με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Δεν αλλοιώνεται η εξωτερική εμφάνιση του δωρητή ούτε επηρεάζονται οι διαδικασίες της ταφής του.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *