Δικαιούχοι Επιδόματος Αεροθεραπείας

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2014

Με την καινούρια εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ με
ΑΔΑ: 6ΚΚ2ΟΞ7Μ-Τ24
Αρ. Πρωτ: 33154
που εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2014
ξεκινά η χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας για το 2014

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
1) Όσοι πάσχουν από φυματίωση,
2) Όσοι πάσχουν από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση,
3) Όσοι πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση)
4) Οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση νεφρού
5) Οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος
6) Οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το
χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου και
β) γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού, στρατιωτικού, νοσηλευτικού ιδρύματος Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας  για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι για τους ασφαλισμένους που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ ,από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου στο τμήμα ΠΑΡΟΧΕΣ.

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των 200 €.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του θα είναι μέχρι 30/6/2015.

Η αναζήτηση στο λογισμικό εφαρμογής απόδοσης παροχών θα γίνεται με το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου και η απόδοση παροχής θα καταχωρείται στο βιβλιάριο ασθενείας.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *