Κοινή Επιστολή των Συλλόγων Μεταμοσχευμένων προς τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομίας για της Διακρίσεις στις Αναπηρικές Συντάξεις μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014

Προς:

1.    κ. Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα Ιωάννη

Υπουργείο Οικονομικών

Νίκης 5-7,

Αθήνα
2.    κ. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο

Υπουργείο Οικονομικών

Πανεπιστημίου 37,

Αθήνα

3.    κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας κ. Βρούτση Ιωάννη

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας

Σταδίου 29,

Αθήνα

Κοινοποίηση

 1.         Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά Αντώνη

 2.         Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

3.         Νέα Δημοκρατία

 4.         Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς

 5.         Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

 6.         Ανεξάρτητοι Έλληνες

 7.         Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος

 8.         Δημοκρατική Αριστερά

 9.         Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

 Αξιότιμε κ. Υπουργοί,

 Ως άριστα γνωρίζετε,

 

 

 A.        Σύντομο ιστορικό

Στα πλαίσια της πρωτοφανούς ταμειακής και δημοσιονομικής κρίσης της πατρίδας μας, ψηφίστηκε κατ’ απαίτηση των δανειστών μας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.12) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

Στο άρθρο Πρώτο παρ. Β’ υποπαράγραφος Β.3 του εν λόγω ρυθμίζονται οι συντάξεις του Δημοσίου αλλά και των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Πιο συγκεκριμένα με την Υποπαράγραφο Β.3 στοιχ α. ορίζεται :

 «Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής… »

 Όμως με το στοιχ. δ της ίδιας υποπαραγράφου προβλέπεται εξαίρεση ήτοι :

«δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω, καθώς και τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.»

 Την ίδια ακριβώς ρύθμιση εισήγαγε και η υποπαράγραφος ΙΑ5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 όσον αφορά τους λοιπούς κοινωνικ/λιστικούς  φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. «Από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία μειώνονται ως εξής:…»

 Και εδώ «Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων 4 και 5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011(Α΄ 226) και του ν. 612/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» δηλ. και οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων και οι ασθενείς  που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής, ηπατικής και καρδιακής ανεπάρκειας.

 Μετά τα πιο πάνω, ξεκινά μια σειρά παλινωδιών και σπασμωδικών κινήσεων σε χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών.

 Εν αρχή μετά την ψήφιση του πιο πάνω, σε μερικές ημέρες ήτοι στις 19/11/2012 εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012» η οποία  προέβλεπε στο άρθρο 1 παρ 3 « Οι διατάξεις της περ. δ’ της υποπαραγράφου Β.3.της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

 «Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων (μόνο) οι τετραπληγικοί και παραπληγικοί καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των δύο άνω ή των δύο κάτω άκρων ….»

 Και για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας φορείς  «Από τις εν λόγω μειώσεις θα εξαιρεθούν μόνον οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύουν δηλαδή οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί (παρ. 4 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012», Α΄229)

 Όμως οι αυτοσχεδιασμοί και οι παλινωδίες συνεχίζονται και τον Ιανουάριο 2013 με την ψήφιση του ν. 4111/2013 όπου με την παρ. 3 του αρθρ.1 με έναρξη ισχύος την 19/11/2013 ορίζεται πως                     «δ. εξαιρούνται  των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω….»

 Για του λοιπούς φορείς δεν προβλέπεται τίποτα στον εν λόγω νόμο και παραμένουν εν ισχύ οι διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 B.        Επιπτώσεις

 Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι πλήττεται βάναυσα τόσο το δικαίωμά μας στην υγεία, δηλαδή της δυνατότητας να απολαμβάνουμε μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και την συμμετοχή μας στην οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας καθώς και της προστασίας της αυτονομίας  της προσωπικότητάς μας, έχοντας ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσο και οι θεμελιώδεις περί ισότητος διατάξεις του Συντάγματος του αρθρ. 4. παρ. 1 και 2  όπου επιτάσσει τόσο την ισότητα όλων έναντι του Νόμου, όσο και του Νόμου έναντι των υποκείμενων του, στην έννομη τάξη, καθιερώνοντας  δηλαδή με αυξημένη μάλιστα τυπική ισχύ, την υποχρέωση ίσης μεταχείρισης ιδίων περιπτώσεων.

 Έτσι εξ αιτίας των παραπάνω διατάξεων ακόμα και η ίδια κατηγορία ΑμεΑ εν προκειμένω οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων και οι ασθενείς  που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής, ηπατικής και καρδιακής ανεπάρκειας, διακρίνονται σε «παιδιά» του δημοσίου και «παραπαίδια» του ιδιωτικού τομέα.

 Προς επίρρωση των παραπάνω ισχυρισμών μας περί κατάφωρης αδικίας και εξόφθαλμης παραβίασης θεμελιωδών διατάξεων περί ισότητας όχι μόνο του Ελληνικού Συντάγματος αλλά και του Δημοκρατικού πολιτισμού παγκοσμίως (ορ. Βασικό σύνθημα Γαλλικής επανάστασης), είναι και ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ Β’ 1506/4-5-2012) σύμφωνα με τον οποίο οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων και οι ασθενείς  που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής, ηπατικής και καρδιακής ανεπάρκειας άνευ διακρίσεων έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% το οποίο προσαυξάνεται σε περιπτώσεις υποτροπής και επιμόλυνσης ή απόρριψης του μοσχεύματος.

 Έτσι σύμφωνα με τις επίμαχες διατάξεις είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα μεταμοσχευμένο συμπαγών οργάνων ή ένα ασθενή  που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής, ηπατικής και καρδιακής ανεπάρκειας που συνταξιοδοτείται από το Δημόσιο  με ποσοστό αναπηρίας 80% με πλήρη τη σύνταξή του – αφού εξαιρείται των μειώσεων του Νόμου 4093/2012  καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας μιας και έχουν επανέλθει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου/19.11.2012 & τον ν. 4111/25.01.2013 από την άλλη δε μεριά άλλο μεταμοσχευμένο συμπαγών οργάνων ή ασθενή  που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής, ηπατικής και καρδιακής ανεπάρκειας που συνταξιοδοτήται από φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με ποσοστό αναπηρίας 90% ο οποίος όμως έχει υποστεί τις μειώσεις του Νόμου 4093/2012 και φυσικά δεν λαμβάνει κανενός είδους δώρο.

 Η στρεβλότητα της κατάστασης αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο αφού μόλις στις 05.03.2014 με δελτίο τύπου ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών επαίρεται για τις επιβεβλημένες μεν αυξήσεις των συντάξεων του Δημοσίου σε ότι αφορά τις πιο πάνω αναφερθείσες διατάξεις  καθώς και το δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, αλλά ταυτόχρονα επαίρεται και για την συνέχιση της μη σύννομης, αντισυνταγματικής και εν τέλει ανήθικης πολιτικής των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών που εφαρμόζει.

 Συνεπώς, οι παραπάνω διατάξεις εισάγοντας μια τέτοια διακριτική μεταχείριση εις βάρος των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών φορέων πλην Δημοσίου, χωρίς κανένα επιστημονικό έρεισμα, χωρίς κανενός είδους αιτιολογία – πόσο μάλλον ειδικής όπως απαιτείται – ή έστω κάποιας γενικότερης διαβούλευσης, εξοβελίζοντας άνευ λόγου και αιτίας τους ανάπηρους από τις συνταγματικά οριζόμενες και ηθικά επιβεβλημένες προστατευτικές ρυθμίσεις που ορθώς  κατέχουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, είναι μη σύννομη και γι’ αυτό πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα προκειμένου να συμπεριλάβει και να ρυθμίσει με όμοιο τρόπο όλες τις όμοιες περιπτώσεις.

 

 Αναμένοντας στην άμεση ανταπόκριση σας,

 

 Με εκτίμηση,

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ

 Χρήστος Σβάρνας

Πρόεδρος

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΗΠΑΡxω»

Χριστίνα Θεοδωρίδου

 Πρόεδρος

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ «ΣΥΝΕΧΙΖΩ»

Δημήτρης Μαγγίνας

 Πρόεδρος           

 
Κατεβάστε την Επιστολή Πατώντας: εδώ 

 

                                                                        

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *