Κοινωνικές Παροχές

1. Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα σε Δημόσιες Υπηρεσίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οίκο/12043/9-6-2005. 

2. Το υπουργείο Δημόσιας Τάξεως με την υπ’ αριθμό 7011/10/27 ξ/10-11-1992 απόφαση του Υπουργού δίνει οδηγίες προς το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, το Αρχηγείο του πυροσβεστικού Σώματος την Υπηρεσία ΠΣΕΑ/ΥΔΤ και την Υπηρεσία Αγροφυλακής για την ιδιαίτερη εξυπηρέτηση των Ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα την άμεση χορήγηση βεβαιώσεων, την διάθεση χαρτοσήμων, την έκδοση ταυτότητας και γενικά την εξυπηρέτηση του ατόμου με ειδικές ανάγκες ακόμα και στο σπίτι. 

3. Οι μεταμοσχευμένοι καρδιάς με ποσοστό αναπηρίας άνω 67% και με ετήσιο ατομικό τους εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 23000 ευρώ ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 29000 ευρώ (τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο) δικαιούνται εντελώς δωρεάν δελτίο μετακίνησης με όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα ΚΤΕΛ ,ΟΣΕ και στο Προαστιακό Σιδηρόδρομο. Αφορά μόνο Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε.

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2072/1992 ΦΕΚ 125/Ά

Υπουργική Απόφαση αριθ. Π3α/Φ11 /ΓΠ οίκο 17894)14/2/2006 ΦΕΚ 216΄Β. 

4. Τηλεφωνική έκπτωση αξίας ίση με την αξία 1000 μονάδων αστικής χρέωσης μηνιαία και έκπτωση στη χρήση υπηρεσιών internet 18 ευρώ σύμφωνα

Θεσμικό πλαίσιο: ΦΕΚ 1667 18/8/2008

(Βρίσκεται σε διαβούλευση η αλλαγή του νόμου)

5. Εξομοίωση τριτέκνων γονέων με αναπηρία και απορφανισθέντων τέκνων με πολυτέκνουςΜε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 πολύτεκνος θεωρείται και ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67% ισοβίως , εφόσον έχει 3 τέκνα από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους Για την αναγνώριση της πολύτεκνης ιδιότητας συνυπολογίζονται και τα τέκνα που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό άνω 67% ισοβίως ,ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασηςΆρθρο 6 παράγραφο 2 Ν. 3454/2006.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.

6. Ελεύθερη εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ απόφοιτων λυκείου και Β κύκλου ΤΕΕ που έχουν κάνει μεταμόσχευση ήπατος. Εγγράφονται στη Σχόλη ή στο Τμήμα της επιλογής τους σε ποσοστό θέσεων 5% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων καθ’ υπέρβαση. Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε περισσότερες από μία Σχολές ή Τμήματα.

Θεσμικό πλαίσιο: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009.

7. Μεταγραφή φοιτητών ή σπουδαστών εσωτερικού που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή είναι τέκνα προσώπων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

Θεσμικό πλαίσιο: N. 3794/2009 ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009

8. Κοινωνικό τουρισμό από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 678/77, Ν. 2224/94 άρθρο 20 και σχετικές αποφάσεις ΔΣ του Ο.Ε.Ε. 

9. Χορήγηση δελτίων αγοράς βιβλίων από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Ν.678/1977, Ν. 2224/1994 άρθρο 20 και σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

10. Χορήγηση δελτίου θεάματος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και θερινών κινηματογράφων από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Ν. 678/1977 Ν. 2224/1994 άρθρο 20 και σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

11. Κατασκηνωτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Υγείας.

Θεσμικό πλαίσιο: η κατ’ έτος εκδιδόμενη κοινή υπουργική απόφαση.

12. Χορήγηση “Κάρτας Πολιτισμού” από τον οργανισμό προβολής Ελληνικού Πολιτισμού. Στα ΚΕΠ υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά και την στέλνουν ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που έχουμε δηλώσει.

 

Θεσμικό πλαίσιο:

 

α) Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Ε/22240 ΦΕΚ 1705/Β/19/11/2003

β) Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/208/65308 ΦΕΚ 1786/Β/2-12-2003)

γ) Κ.Υ.Α./ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015 ΦΕΚ 1970/Β/31/12/2003

δ) Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055 ΦΕΚ 423/Β/2-3-2004

13. Δωρεάν φιλοξενία στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς το ΙΒΣΑ ανεξάρτητα από το οικογενειακό εισόδημα με ποσοστό αναπηρίας άνω 67%.

Θεσμικό πλαίσιο: Υπουργική Απόφαση Υπουργείου Υγείας Φ3/Γ2γ/2844/31-7-1992.

14. Οι μεταμοσχευμένοι καρδιάς δικαιούνται ελεύθερη είσοδο και στις ακτές που λειτουργούν πλαζ του ΕΟΤΑφορά μόνο Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε.

Απόφαση ΕΟΤ με αριθμό πρωτοκόλλου 509542/7-4-1992.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *