Εργασιακές Παροχές

1. Πρόσληψη σε φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα

Χορήγηση γνωματεύσεων για ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω από Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας ΙΚΑ σε άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται να διοριστούν σε θέσεις εργασίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Επίσης καλύπτονται και άτομα που έχουν τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% το οποίο γνωματεύετε από τις παραπάνω επιτροπές. Αφορά τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, του δημοσίου καθώς και σε ανασφάλιστους.

Θεσμικό πλαίσιο: 1,4,7 του Ν. 2643/1998 ΦΕΚ 220/Α’.

Όλοι οι μεταμοσχευμένοι καρδιάς έχουν δικαίωμα να προσληφθούν σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τράπεζες και λοιπούς φορείς του δημοσίου φορέα. Σε περίπτωση που κατά την κείμενη νομοθεσία η πρόσληψη γίνεται με διαγωνισμό, οι ανωτέρω υπηρεσίες υποχρεούνται να προσλαμβάνουν χωρίς διαγωνισμό και σε αναλογία 5% άτομα με ειδικές ανάγκες του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων. Αφορά Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ε.Ε και τους ομογενείς.

Θεσμικό πλαίσιο: άρθρο 1 Ν. 2643/1998 ΦΕΚ 220/Ά.

 

2. Ειδικές άδειες

Ειδικές άδειες υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΓΑ που είναι άτομα με αναπηρία. Οι υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον της κανονικής άδειας. Επίσης οι υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας άνω 50% δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές 6 εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρά 2,3 και 4 του Ν. 3528/2007.

Θεσμικό πλαίσιο: ΦΕΚ 26Ά 9/2/2007.

 

3. Μειωμένο ωράριο εργασίας

Μειωμένο ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία.

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2527/1997 άρθρο 16 παράγραφο 4 και 5 ΦΕΚ 806Α ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 ΦΕΚ 84Α, Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26Ά 9/2/2007, άρθρο 53 παράγραφο 2.

 

4. Συνδικαλιστικές Άδειες

Συνδικαλιστικές άδειες δικαιούνται:

α) Οι πρόεδροι πρωτοβάθμιων σωματείων και παραρτημάτων ή τοπικών ενώσεων πανελλήνιων συλλόγων ή συνδέσμων 4 ήμερες το μήνα με αποδοχές

β) Οι πρόεδροι εθνικών ή περιφερειακών ομοσπονδιών και πανελλήνιων συλλόγων ή συνδέσμων που ανήκουν στην ΕΣΑΕΑ δικαιούνται 10 εργάσιμες ημέρες το μήνα με αποδοχές

γ) Οι αντιπρόεδροι, γενικοί γραμματείας και ταμίες 5 ημέρες το μήνα με αποδοχές

δ) Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. 10 εργάσιμες ημέρες το χρόνο με αποδοχές

Προεδρικό Διάταγμα : 19 αρ. φύλλου 11/27-1-2004 άρθρο 3.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *