ΠΡΟΦΙΛ

ΣΥΝΕΧΙΖΩ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Καρδιάς – Πνεύμονα <<Συνεχίζω>> ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2006. Σκοπός του Συλλόγου είναι να υποστηρίξει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς,ανθρώπους που ήδη έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, να προωθήσει την ιδέα της δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα και φυσικά μέσα από αυτό να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη έτσι ώστε να υπάρξει αύξηση των μοσχευμάτων στην χώρα μας.

Στις 21 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους συντάσσεται το καταστατικό του συλλόγου και το όνειρο για προσφορά στον συνάνθρωπο γίνεται πραγματικότητα .

Ο σύλλογος έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διοικείται από 5μελες Δ.Σ. Το ανώτατο & κυρίαρχο όργανο του συλλόγου όμως είναι η γενική συνέλευση μέσω της οποίας εκδηλώνεται η θέληση των μελών.

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε : Τακτικά, Αρωγα & Επίτιμα.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών είναι:

  • 20 ευρώ εφάπαξ ποσό με την εγγραφή
  • 20 ευρώ ετήσια συνδρομή

·Τακτικά μέλη : είναι τα  άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή εάν είναι ανήλικοι εκπροσωπούνται από αυτόν που νόμιμα ασκεί τη γονική μέριμνα ,είναι Έλληνες πολίτες και κατοικούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν και άτομα τα οποία πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου με μηχανική υποστήριξη ή χωρίς και είναι εγγεγραμμένα σε λίστα αναμονής εύρεσης μοσχεύματος.

·Αρωγα μέλη : είναι τα μέλη των οικογενειών των ασθενών, φίλοι που θέλουν να βοηθήσουν τον σύλλογο & γενικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που με την υποστήριξη τους βοηθούν το έργο και τους σκοπούς του συλλόγου.

·Επίτιμα μέλη : είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο σύλλογο για την επίτευξη των σκοπών του, αλλά και στον θεσμό των μεταμοσχεύσεων γενικότερα.

Τα Αρωγα & τα Επίτιμα μέλη ΔΕΝ δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται .

Τον Ιούλιο του 2009 ο σύλλογος γίνεται  μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταμόσχευσης Καρδιάς-Πνεύμονα – EHLTF .

Τον Μάιο του 2013 και μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης, ο σύλλογος <<Συνεχίζω>> θα συμπεριλάβει στα τακτικά του μέλη τους μεταμοσχευμένους πνεύμονα και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα και μετονομάζεται  Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Καρδιάς – Πνεύμονα <<Συνεχίζω>>

Από τον Φεβρουάριο του 2018 είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ)

– Σκοποί 

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι πολιτιστικοί και κοινωνικοί και ειδικότερα είναι:

Ι. Η οργάνωση και η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των ληπτών καρδιακών μοσχευμάτων, των υποψήφιων ληπτών ιστών και οργάνων, των συγγενών τους καθώς και των φίλων της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων σε ένα ενιαίο φορέα. Επίσης η ηθική τόνωση και η κοινωνική ενσωμάτωση των ληπτών καθώς και των υποψήφιων ληπτών, παρέχοντάς τους κάθε ψυχολογική, ηθική και υλική στήριξη.

ΙΙ. Η προώθηση της ιδέας των Μεταμοσχεύσεων με την ενημέρωση του κοινού και η ενεργοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση της Πολιτείας και των αρμόδιων οργάνων της. Η αποδοχή μέσω της ενημέρωσης της ιδέας της δωρεάς οργάνων από τους πολίτες ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης μοσχευμάτων.

ΙΙΙ. Η υποστήριξη κάθε προσπάθειας της Πολιτείας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των Εθνικών Μεταμοσχευτικών Κέντρων ώστε με εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των μεταμοσχευμένων όπως και των υποψηφίων ληπτών.

ΙV. Η υποστήριξη της προώθησης και αξιοποίησης των Τεχνολογιών Μηχανικής Υποστήριξης της Καρδιακής Λειτουργίας όπως και άλλες εναλλακτικές υποστηρικτικές μέθοδοι.

– Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών 

Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

Ι. Οργανώνοντας κάθε είδους δημόσιες εκδηλώσεις, διαλέξεις, ομιλίες, επιστημονικές συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια.

ΙΙ. Χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα δημοσιότητας και εκδίδοντας ενημερωτικά περιοδικά έντυπα.

ΙΙΙ. Εκπονώντας μελέτες, εισηγήσεις και υπομνήματα προς κάθε αρμόδιο φορέα και για τα θέματα που απορρέουν από τους σκοπούς του παρόντος και που συνδέονται με κάθε τρόπο μ’ αυτούς.

IV. Οργανώνοντας και λειτουργώντας λέσχη και αθλητικό τμήμα, που θα μπορεί να συμμετέχει σε αθλητική ομοσπονδία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

V. Συγκροτώντας Επιτροπές και Εράνους.

VI. Ενεργώντας τις απαραίτητες συνεργασίες με ομοειδή Σωματεία και ενώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και εντάσσοντας τον Σύλλογο σε Διεθνείς Ενώσεις, Δίκτυα, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες.

VII. Ενεργώντας την απαραίτητη συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) καθώς και με κάθε άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, που αφορά τους λήπτες ή υποψήφιους λήπτες μοσχευμάτων ή όποιον παρέχει οποιαδήποτε προστασία ή υπηρεσία προς αυτούς.

VIII. Οργανώνοντας κατάλληλους χώρους όπου ασθενείς από την επαρχία όπως και όσοι δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, θα φιλοξενούνται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο.

IX. Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Συλλόγου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύεται.

“η ισχύς εν τη ενώσει” !

πιστεύουμε ακράδαντα πως για να τα πετύχουμε όλα όσα έχουμε οραματιστεί για τις μεταμοσχεύσεις και δη για τους ασθενείς που εμπλέκονται στη μεταμόσχευση, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον πιο δυνατό δρόμο, αυτόν της συνεργασίας.Μαζί με άλλους συλλόγους & οργανισμούς, με γνώμονα το κοινό καλό και προτεραιότητα τον συνάνθρωπο ευελπιστούμε και αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο ….ΓΙΑ  ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ !!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *