11/07/2014 Εγκύκλιος για Απαλλαγή απο τον Φόρο Ειδοδήματος

στις 11/07/2014 εκδόθηκε εγκύκλιος που αφορά την απαλλαγή συγκεκριμένων κατηγοριών αναπήρων από το φόρο εισοδήματος.
Η εγκύκλιος έχει αριθμό 50,
αριθμό πρωτοκόλλου π51/23
και ΑΔΑ: ΨΤ3Π4691ΩΓ-2ΕΟ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2014 και μετά, τα οποία αφορούν:
• σε συντάξεις που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου και σε θύματα και οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους
• στο εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες (προνοιακά επιδόματα)
• σε μισθούς, συντάξεις ή πάγια αντιμισθία των προσώπων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)

Απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α.

Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούνται:
1. οι εκδοθείσες πριν την 1/9/2011 γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιών, που αφορούν επ’ αόριστον κρίση της αναπηρίας, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους,
2. βεβαιώσεις του αρμόδιου συνταξιοδοτικού φορέα κύριας ασφάλισης, στις περιπτώσεις των συνταξιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που δεν διαθέτουν απόφαση υγειονομικής επιτροπής Νομαρχίας και δεν έχουν γίνει δεκτές, για οποιονδήποτε λόγο, οι σχετικές αιτήσεις τους από τα ΚΕ.Π.Α., στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας με ποσοστό τουλάχιστον 80%,
3. οι γνωματεύσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών
Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Δεν απαιτείται υποβολή νέας αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. στην περίπτωση που διαθέτουν οριστική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α., στην οποία η διάρκεια της αναπηρίας τους πιστοποιείται είτε για χρόνο αόριστο, είτε για ορισμένο χρόνο, ο οποίος ωστόσο καλύπτει ή υπερκαλύπτει το δωδεκάμηνο του εκάστοτε φορολογικού έτους.

Εξαιρετικά για το έτος 2014 γίνονται δεκτές, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Δημοσίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση των προβλεπόμενων απαλλαγών με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλλει αίτημα παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση Ιατρικής Βεβαίωσης το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το 2014.
Η εν λόγω Ιατρική Βεβαίωση προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της και το αργότερο μέχρι 31/10/2014.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *