Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

 

Διαβάστε όλο τον Ε.Κ.Π.Υ

Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014 03:00

3/10/2014 ΥΓΕΙΑ Σχεδιάζοντας το μέλλον

Ημερίδα για την ΥΓΕΙΑ με τίτλο Σχεδιάζοντας το μέλλον πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο <<Δαϊας>> τον Σύλλογο εκπροσώπησε ο πρόεδρος   Δημήτρης  Μαγγίνας